JCMT workshop @ PMO

A JCMT workshop at PMO, is under planning, it sets to occur during Oct. 15-16.

Date: October, 15-16
Place: PMO, Nanjing

Organizing committee:
Gao, Yu (chair)
Li, Cheng
Qiu, Keping
Shi, Shengcai
Shi, Yong
Zhu, Ming
Yang, Ji

Local help:
Ma, Hongjun
Jiang, Xuejian
Gao, Yu